Podsumowanie VIII edycji konkursu Kryształowe Serce Radcy Prawnego

Podsumowanie VIII edycji konkursu Kryształowe Serce Radcy Prawnego

Podczas tegorocznej VIII już edycji konkursu Kryształowe Serce Radcy Prawnego Prezes KRRP Dariusz Sałajewski wręczył symboliczne kryształowe serca 17 radcom prawnym i aplikantom radcowskim. Statuetki przyznawane są za bezinteresowną pomoc prawną na rzecz osób fizycznych, organizacji społecznych, instytucji publicznych, kościołów, związków wyznaniowych, uchodźców, repatriantów lub osób dotkniętych klęskami.

Stanowisko KRRP IX kadencji – w sprawie kryzysu wokół Trybunału Konstytucyjnego

STANOWISKO Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 12 marca 2016 r. Krajowa Rada Radców Prawnych z głębokim zaniepokojeniem obserwuje kolejne przypadki łamania podstawowych zasad państwa prawa, przejawiające się w lekceważeniu niezależności i niezawisłości Trybunału Konstytucyjnego oraz nierespektowaniu jego orzeczeń. Pogłębianie się kryzysu wokół Trybunału Konstytucyjnego zagraża pozycji władzy sądowniczej w Polsce. Istniejący spór negatywnie wpływa na wizerunek

XII posiedzenie Krajowej Radców Prawnych IX Kadencji

W dniach 11-12 marca 2016 r. odbyło się XII posiedzenie Krajowej Radców Prawnych IX Kadencji. W porządku obrad odbyły się, m.in. podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu, plany pracy agend KRRP, zmiany w przepisach prawa samorządowego, uchwała w sprawie zwołania XI Krajowego Zjazdu Radców Prawnych. Uchwały dostępne będą w najbliższym czasie w zakładce Biblioteka Prawa

Spotkanie Prezesa KRRP z Ministrem Andrzejem Derą.

Prezes Krajowej Rady Radców Prawnych spotkał się 10 marca b.r. z Sekretarzem Stanu w Kancelarii Prezydenta Andrzejem Derą. W rozmowie poruszono kwestie wynikające z analizy pierwszych miesięcy funkcjonowania ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej i edukacji prawnej. Dyskutowano o sposobie monitorowania realizacji ustawy i formułowania wniosków de lege ferenda. Dariusz Sałajewski poinformował  również Ministra o działaniach