Spotkanie Prezesa KRRP z Dziekanami Rad Okręgowych Izb Radców Prawnych

Spotkanie Prezesa KRRP z Dziekanami Rad Okręgowych Izb Radców Prawnych

Dnia 1 czerwca 2021 odbyło się spotkanie Prezesa KRRP Włodzimierza Chróścika z Dziekanami i Wicedziekanami Rad OIRP. Podczas dyskusji, która odbyła się w trybie zdalnym, podsumowano najważniejsze bieżące zagadnienia wymagającej ścisłej współpracy władz na szczeblu krajowym z władzami izb okręgowych. Prezes Włodzimierz Chróścik zrelacjonował najważniejsze projekty, nad którymi obecnie pracuje KIRP i zaproponował obszary współdziałania i współdecydowania z Izbami okręgowymi. Dyskutowano przede wszystkim na temat planowanego

Porozumienie o współpracy pomiędzy KRRP a UPRP podpisane, główną płaszczyzną wspólnych działań własność przemysłowa

Porozumienie o współpracy pomiędzy KRRP a UPRP podpisane, główną płaszczyzną wspólnych działań własność przemysłowa

Krajowa Rada Radców Prawnych oraz Urząd Patentowy RP nawiązały oficjalną współpracę. W siedzibie Urzędu Patentowego RP w Warszawie 31 maja 2021 r. strony podpisały oficjalne porozumienie w tej sprawie. Pod dokumentem z ramienia KRRP podpisali się: Prezes Włodzimierz Chróścik oraz Wiceprezes Ewa Gryc-Zerych, UPRP reprezentowali Prezes – Edyta Demby-Siwek oraz jej Zastępca – Piotr Zakrzewski. Samorząd radcowski oraz UPRP będą wspierać działania na rzecz pogłębiania świadomości

Statuetka w rękach sędzi Agnieszki Owczarewicz – uroczystość zakończenia ogólnopolskiego konkursu „Ambasador Mediacji”

Statuetka w rękach sędzi Agnieszki Owczarewicz – uroczystość zakończenia ogólnopolskiego konkursu „Ambasador Mediacji”

Honorowy tytuł „Ambasadora Mediacji” za 2020 rok przyznano Agnieszce Owczarewicz – sędzi Sądu Okręgowego w Warszawie, która należy do Europejskiego Stowarzyszenia Sędziów ds. Mediacji GEMME. Laureatka została wybrana decyzją Kapituły Konkursu pokonując rywali z całego kraju. To jedna z pierwszych uroczystości w tym roku, która odbyła się na żywo, przy zachowaniu zasad reżimu sanitarnego. – Dostrzegając, że jednym z najistotniejszych czynników mających wpływ na wykorzystanie mediacji jest sprzyjanie przez sędziów