Radcowie prawni – członkowie korpusu służby cywilnej

Poniżej zamieszczamy stanowisko z dnia 10 kwietnia 2015 r. w sprawie radców prawnych – członków korpusu służby cywilnej zatrudnionych w Ministerstwie Finansów oraz odpowiedź Szefa Korpusu Służby Cywilnej w tej sprawie. Dokumenty dostępne są także w Bibliotece prawa samorządowego. Stanowisko z 10 kwietnia 2015 r. w sprawie radców prawnych – członków korpusu służby cywilnej zatrudnionych w MF Odpowiedź Szefa Służby Cywilnej na pismo z dnia 10 kwietnia

Konferencja: Jak polepszyć standardy ochrony danych w Europie?

18 czerwca br. w Brukseli odbędzie się konferencja dotycząca ochrony danych osobowych oraz usług cyfrowych na rynku europejskim. Sympozjum przeznaczone jest dla interesariuszy sektora publicznego i prywatnego. Ma ono przeanalizować działania podejmowane w celu zmniejszenia stopnia fragmentacji terytorialnej przepisów dotyczących ochrony danych. Komisja Europejska analizuje obecnie sposoby zharmonizowania jednolitego rynku cyfrowego w UE. Do głównych tematów konferencji należą: analiza proponowanych reform przepisów dotyczących

Uroczyste otwarcie 123 Sesji Plenarnej Rady Adwokatur i Stowarzyszeń Prawniczych Europy CCBE

Uroczyste otwarcie 123 Sesji Plenarnej Rady Adwokatur i Stowarzyszeń Prawniczych Europy CCBE

29 maja nastąpiło uroczyste otwarcie 123 Sesji Plenarnej Rady Adwokatur i Stowarzyszeń Prawniczych Europy CCBE w historycznej Sali BHP Stoczni Gdańskiej. W uroczystym otwarciu wziął udział Pan Prezydent Lech Wałęsa, który wystąpił z przesłaniem do uczestników Sesji. W jego obecności zostały podpisane porozumienia o współpracy między Krajową Radą Radców Prawnych i Adwokaturą Republiki Gruzji oraz między Adwokaturą Republiki Czeskiej i Adwokaturą Republiki Armenii. Obrady z udziałem delegatów

Minister sprawiedliwości przyjął prezesa KRRP

20 maja 2015 r.  w Ministerstwie Sprawiedliwości odbyło się spotkanie ministra Borysa Budki z prezesem KRRP Dariuszem Sałajewskim. W trakcie godzinnej rozmowy poruszono kwestie aktualnie najistotniejsze sygnalizowane resortowi przez samorząd radców prawnych. Rozmawiano o projektowanym kształcie rozporządzenia w sprawie zapewnienia oskarżonemu prawa do obrony. Rozporządzenie to określi m.in. sposób sporządzania przez sądy list obrońców. Rozporządzenie wejdzie w życie 1 lipca br. wraz ze zmianami Kodeksu postępowania karnego,