Rzecznik generalny Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej przychylił się do stanowiska KIRP

Prowadzenie wykładów na uczelni przez radcę prawnego nie jest przeszkodą, by reprezentował on ją przed sądem – wskazał rzecznik generalny Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej Michał Bobek w swojej opinii z 24 września dotyczącej spraw połączonych C-515/17 i C-561/17 P Uniwersytet Wrocławski i in./REA. Tym samym przychylił się do stanowiska Krajowej Izby Radców Prawnych przedstawionego w postępowaniu.

43. posiedzenie Prezydium KRRP

W dniach 4-5 września br. w siedzibie Krajowej Rady Radców Prawnych w Warszawie odbyło się 43. posiedzenie Prezydium KRRP X kadencji, któremu przewodniczył Prezes KRRP r.pr. Maciej Bobrowicz. Prezydium KRRP podjęło uchwały merytoryczne w sprawach: osobowych, dotyczących zaciągnięcia zobowiązań finansowych, uzupełnienia składu komisji ds. aplikacji radcowskiej, trudnej sytuacji prawników na Filipinach. Prezydium KRRP rozpatrzyło wnioski

Ogólnopolska konferencja na temat nowelizacji ustawy o związkach zawodowych organizowana przez Katedrę Prawa Pracy i Polityki Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie

W związku z objęciem honorowym patronatem Krajowej Rady Radców Prawnych konferencji na temat nowelizacji ustawy o związkach zawodowych organizowanej w dniu 21 listopada 2019 r. przez Katedrę Prawa Pracy i Polityki Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego poniżej zamieszczony został link do wydarzenia. https://zwiazkizawodowe.confer.uj.edu.pl/start