Wystąpienie Prezesa KRRP do Ministra Sprawiedliwości

Wystąpienie Prezesa KRRP do Ministra Sprawiedliwości

Prezes KRRP Dariusz Sałajewski wystosował pismo do Ministra Sprawiedliwości pana Borysa Budki pozostające w związku z konsultacjami społecznymi projektów rozporządzeń regulujących opłaty za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielanej z urzędu przez radców prawnych.