Posiedzenie Krajowej Rady Radców Prawnych

Krajowa Rada Radców Prawnych spotkała się na kwartalnym posiedzeniu. Dwudniowe spotkanie odbyło się w Kołobrzegu, na zaproszenie Okręgowej Izby Radców Prawnych w Koszalinie. Podczas posiedzenia poruszono temat Kongresu Prawników Polskich, który referował Maciej Bobrowicz, Prezes KRRP. Prezes Zarządu Fundacji „Subsidio Venire” r.pr. Bartłomiej Tkacz przedstawił informację na temat wyników finansowych i działalności Fundacji oraz przedstawił plany