XXVII posiedzenie Prezydium KRRP

W czwartek 18 października br. w siedzibie Krajowej Rady Radców Prawnych w Warszawie odbyło się XXVII posiedzenie Prezydium KRRP X kadencji. Posiedzeniu przewodniczył Prezes KRRP r.pr. Maciej Bobrowicz. Prezydium KRRP podjęło uchwały merytoryczne w sprawach osobowych oraz w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązań finansowych. Prezydium KRRP przyjęło uchwały w sprawie ogłoszenia tekstów jednolitych: Regulaminu wyznaczania

Szkolenie mediatorów w nowej odsłonie!

Szkolenie mediatorów w nowej odsłonie!

Centrum Mediacji Gospodarczej przy Krajowej Izbie Radców Prawnych zaprasza na Zimowe Warsztaty Mediacji wszystkich radców prawnych, którzy chcieliby uzyskać certyfikat i zostać wpisani na listę mediatorów certyfikowanych CMG przy KIRP oraz wykonywać zawód mediatora. Szkolenie odbędzie się w Warszawie w dwóch sesjach weekendowych (od piątku do niedzieli).