„Dobro dziecka a  ustawa o postępowaniu w sprawach nieletnich” – siódmy odcinek serii edukacyjnych filmów KIRP dla dzieci i młodzieży

„Dobro dziecka a  ustawa o postępowaniu w sprawach nieletnich” – siódmy odcinek serii edukacyjnych filmów KIRP dla dzieci i młodzieży

W kolejnym odcinku edukacyjnych filmów realizowanych przez Krajowa Izbę Radców Prawnych przedstawimy zagadnienia dotyczące spraw nieletnich. W polskim systemie prawnym problematykę tę reguluje ustawa o postępowaniu w sprawach nieletnich, której celem jest dążenie do przeciwdziałania demoralizacji i przestępczości nieletnich oraz stwarzanie warunków powrotu do normalnego życia tym, którzy popadli w konflikt z prawem lub z zasadami współżycia społecznego. Przepisy kodeksu karnego, cywilnego i innych ustaw wielokrotnie posługują się różnymi pojęciami

Pomoc prawna obywatelom Ukrainy głównym tematem posiedzenia Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych

Pomoc prawna obywatelom Ukrainy głównym tematem posiedzenia Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych

22 marca odbyło się zdalne posiedzenie Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych, którego głównym tematem była inicjatywa Centrum Koordynacji Pomocy Prawnej, zapoczątkowana przez Krajową Izbę Radców Prawnych i realizowana przez radców prawnych wspólnie z adwokatami, notariuszami, komornikami, doradcami podatkowymi, członkami stowarzyszeń prawnych oraz prawnikami z Ukrainy.