Oleksandra Matwijczuk: potrzebujemy więcej specjalistów do badania zbrodni wojennych Rosji

Oleksandra Matwijczuk: potrzebujemy więcej specjalistów do badania zbrodni wojennych Rosji

Rosja popełniła potworne zbrodnie w Czeczenii, w Syrii, w Mołdawii i w Ukrainie i nigdy nie została za to ukarana. Jeśli jej nie powstrzymamy, Kreml posunie się do kolejnych okropności, także w Europie Zachodniej. Potrzebujemy specjalistów, którzy będą zbierać dowody rosyjskich zbrodni wojennych – mówiła Oleksandra Matwijczuk na spotkaniu z prawnikami i przedstawicielami organizacji prawniczych w siedzibie Krajowej Izby Radców Prawnych w Warszawie.

Nowy numer dwumiesięcznika „Radca Prawny”

Nowy numer dwumiesięcznika „Radca Prawny”

Jesienne wydanie dwumiesięcznika „Radca Prawny” jest już dostępne. W temacie numeru podsumowujemy roczną prezydencję Krajowej Izby Radców Prawnych w Ogólnopolskim Porozumieniu Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego, której zwieńczeniem były zorganizowane przez KIRP konferencja poświęcona roli i społecznej odpowiedzialności zawodów zaufania publicznego oraz warszawski piknik zawodów zaufania publicznego.

Finał Tour de Konstytucja za nami

Finał Tour de Konstytucja za nami

Tegoroczna edycja Tour de Konstytucja, projektu edukacyjno-informacyjnego współrealizowanego przez Krajową Izbę Radców Prawnych, została uroczyście zakończona. Trasa, odbywająca się tym razem pod hasłem „Głosuję na Polskę” i poświęcona tematyce praworządności i zasad demokracji w świetle nadchodzących wyborów parlamentarnych, objęła ponad 80 przystanków w całej Polsce.

CCBE zajęła stanowisko w sprawie ochrony i egzekwowania prawa

CCBE zajęła stanowisko w sprawie ochrony i egzekwowania prawa

Podczas drugiego dnia obrad na Zamku Królewskim w Warszawie kilkudziesięciu członków Komitetu Stałego CCBE jednomyślnie przyjęło projekt stanowiska w sprawie ochrony i poszanowania prawa międzynarodowego. W stanowisku europejskich prawników, podkreślono również potrzebę postawienia przed sądem wszystkich osób odpowiedzialnych za okrucieństwa wojenne, w tym skutecznego ścigania osób odpowiedzialnych za zbrodnie wojenne lub zbrodnie przeciwko ludzkości przed Międzynarodowym Trybunałem Karnym.