Stanowisko Prezydium KRRP

Prezydium KRRP przyjęło na posiedzeniu w dniu 23 marca 2017 r. stanowisko w sprawie opublikowanego projektu rozporządzenia wykonawczego do ustawy o Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej dotyczącego zasad zastępstwa, a także sposobu i wysokości opłat ponoszonych za usługi prawne świadczone przez Prokuratorię Generalną.