Spotkanie Prezesa KRRP Włodzimierza Chróścika z Rzecznikiem Praw Obywatelskich dr hab. Marcinem Wiąckiem

Spotkanie Prezesa KRRP Włodzimierza Chróścika z Rzecznikiem Praw Obywatelskich dr hab. Marcinem Wiąckiem

O potrzebie współpracy i podejmowaniu wspólnych działań na rzecz zapewnienia należytej ochrony prawnej obywatelom w postępowaniach sądowych i administracyjnych oraz zagwarantowania i respektowania praw człowieka w Polsce rozmawiali na wspólnym spotkaniu dr hab. Marcin Wiącek, Rzecznik Praw Obywatelskich, oraz Włodzimierz Chróścik, Prezes Krajowej Rady Radców Prawnych. 
Webinarium dla radców prawnych dotyczące stosowania kar umownych – 9 grudnia 2021 r.

Webinarium dla radców prawnych dotyczące stosowania kar umownych – 9 grudnia 2021 r.

Krajowa Izba Radców Prawnych zaprasza do udziału w webinarium pt. „Kara umowna w świetle aktualnego orzecznictwa sądów powszechnych i Sądu Najwyższego”. Spotkanie odbędzie się online, 9 grudnia br. w godz. 18.00–20.30. Radcy prawni, którzy wezmą w nim udział, otrzymają 6 punktów szkoleniowych. Liczba miejsc jest ograniczona.  Tematem spotkania będzie omówienie aktualnej praktyki orzeczniczej w odniesieniu do kary umownej, w szczególności problematyki przesłanek jej dochodzenia, konieczności określenia górnej granicy

Spotkanie Zespołu ds. doręczeń elektronicznych za pośrednictwem Portalu Informacyjnego Sądów Powszechnych

Spotkanie Zespołu ds. doręczeń elektronicznych za pośrednictwem Portalu Informacyjnego Sądów Powszechnych

25 listopada br. ma zostać uruchomiona w Portalu Informacyjnym Sądów Powszechnych specjalna zakładka do dokonywania doręczeń – potwierdzono na spotkaniu działającego przy Ministerstwie Sprawiedliwości Zespołu ds. doręczeń elektronicznych za pośrednictwem Portalu Informacyjnego, które odbyło się 9 listopada z udziałem przedstawicieli KRRP.  

Postępowanie w sprawie zatrzymania i umieszczenia cudzoziemca w strzeżonym ośrodku Straży Granicznej – rola radcy prawnego – szkolenie online

Postępowanie w sprawie zatrzymania i umieszczenia cudzoziemca w strzeżonym ośrodku Straży Granicznej – rola radcy prawnego – szkolenie online

Zapraszamy do wzięcia udziału w bezpłatnym szkoleniu online „Postępowanie w sprawie zatrzymania i umieszczenia cudzoziemca w strzeżonym ośrodku Straży Granicznej – rola radcy prawnego”. Odbędzie się ono w dniu 16 listopada 2021 r. w godzinach 18.00–20.00. Szkolenie ma charakter otwarty, mogą w nim uczestniczyć radcy prawni i aplikanci radcowscy, którzy wyrazili chęć reprezentacji cudzoziemców w postępowaniach o umieszczenie w strzeżonych ośrodkach dla cudzoziemców, jak również pozostałe osoby zainteresowane