Kleos – bezpłatny dostęp na 30 dni do systemu do zarządzania kancelarią prawną dla wszystkich radców

Kleos to specjalistyczne narzędzie do zarządzania kancelarią prawną, z którego korzysta ponad 22 tysiące prawników. Założeniem systemu jest połączenie ze sobą dwóch rodzajów funkcjonalności: wspólnych dla kancelarii (prowadzenie spraw, fakturowanie czy delegowanie zadań) oraz unikalnych, dopasowanych do indywidualnych potrzeb użytkowników (szablony i raporty oraz integracja z MS Outlook). Wszystkie informacje o Klientach kancelarii, takie jak

Dostęp do informacji publicznej. Komunikat Ośrodka Badań Studiów i Legislacji

W dniu dzisiejszym samorząd radcowski zwrócił się do Marszałka Senatu RP z prośbą o rozważenie podjęcia inicjatywy legislacyjnej, polegającej na wyłączeniu przepisów ustawy o dostępie do informacji publicznej spod reżimu wstrzymywania biegu terminów proceduralnych co przewidziała specustawa z dnia 31 marca 2020 r. W szczególności zawieszenie terminów proceduralnych w praktyce sprawia, że organy władzy publicznej i

Stanowisko Komisji Praw Człowieka przy Krajowej Radzie Radców Prawnych w sprawie projektów ustaw o zmianie ustawy z dnia 7 stycznia 1993 r. o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży (druk sejmowy nr 36) oraz o zmianie ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (druk sejmowy nr 39)

Komisja Praw Człowieka przy Krajowej Radzie Radców Prawnych sprzeciwia się procedowaniu i uchwaleniu regulacji ujętych w projekcie ustawy o zmianie ustawy z dnia 7 stycznia 1993r. o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży (druk sejmowy nr 36) oraz w projekcie zmian w ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny

Informacje dotyczące bieżących wydarzeń w samorządzie radców prawnych na szczeblu krajowym oraz o podejmowanych przez Prezydium KRRP działaniach w sytuacji zagrożenia epidemicznego 6-10 kwietnia 2020 r.

Poniżej przedstawiam Państwu informację z bieżących działań podejmowanych przez organy Krajowej Izby Radców Prawnych w ostatnim tygodniu. Pracujemy we wszystkich obszarach swojej aktywności. Nasza uwaga koncentruje się w dużej mierze na działaniach legislacyjnych. Śledzimy strony internetowe organów państwowych, na których pojawiają się projekty ustaw i innych aktów prawnych. Nie zawsze bowiem projekty te przesyłane są