Nowy numer dwumiesięcznika „Radca Prawny”

Nowy numer dwumiesięcznika „Radca Prawny”

Polecamy majowo-czerwcowe wydanie „Radcy Prawnego”. Piszemy w nim m.in. o przygotowaniach do lipcowego Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Radców Prawnych. Jednym z tematów, które staną się przedmiotem obrad, będą zmiany zasad etyki, regulaminu wykonywania zawodu radcy prawnego i zasad przeprowadzania wyborów do organów samorządu radców prawnych. W celu analizy tych zagadnień powołano grupy robocze, które zajęły się także opracowaniem zbioru propozycji zmian, a także zorganizowano cykl pięciu webinariów „Zawód z zasadami”, podczas których Prezes KRRP Włodzimierz Chróścik i zaproszeni eksperci rozmawiali m.in. o: kwestiach promocji usług prawniczych, wartościach, na jakich opierać powinien się zawód radcy prawnego, udziale w samorządzie zawodowym czy wykorzystaniu nowych technologii w pracy radcy prawnego. Efekt prac grup roboczych oraz wnioski z dyskusji w cyklu „Zawód z zasadami” zostały szeroko omówione w temacie numeru.

Cyberubezpieczenia dla radców prawnych

Cyberubezpieczenia dla radców prawnych

Przypominamy, że Krajowa Izba Radców Prawnych za pośrednictwem Willis Towers Watson Polska Sp. z o.o. (WTW) – brokera ubezpieczeniowego obsługującego Izbę, zawarła specjalną umowę o współpracy w zakresie oferowania cyberubezpieczeń dla radców prawnych. Umowa została zawarta z Lloyd’s Insurance Company S.A., za którą stoi najstarsza instytucja ubezpieczeniowa na świecie, rynek Lloyd’s of London. Umowy ubezpieczenia są oferowane i serwisowane za pośrednictwem Leadenhall Insurance S.A., będącego

Turniej Arbitrażowy rozstrzygnięty

Turniej Arbitrażowy rozstrzygnięty

I edycja Turnieju Arbitrażowego zorganizowanego przez Krajową Radę Radców Prawnych rozstrzygnięta! Kolejne etapy zwycięsko pokonał zespół studentów Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego w składzie Patryk Grochowski oraz Bartosz Czarnecki. Drugie miejsce zajęli Krzysztof Chlebowski oraz Tadeusz Pyzel, również studenci WPiA Uniwersytetu Warszawskiego.