Debata: Udział środowisk prawniczych w tworzeniu prawa [+materiał wideo]

Debata: Udział środowisk prawniczych w tworzeniu prawa [+materiał wideo]

Taki tytuł nosiła debata, która odbyła się 14 października w siedzibie KRRP. Wzięli w niej udział: Borys Budka – minister sprawiedliwości, Tomasz Darkowski – dyrektor Departamentu Legislacyjnego w Ministerstwie Sprawiedliwości, Zbigniew Pałka – naczelnik Wydziału Prawa Zawodów Prawniczych, Departament Legislacyjny M.S., Arkadiusz Bereza – wiceprezes KRRP, Rafał Dębowski – sekretarz Naczelnej Rady Adwokackiej, Andrzej Kalwas, były prezes KRRP i były minister sprawiedliwości oraz radcy prawni, kandydaci do parlamentu w nadchodzących wyborach: Karol Bielski, Katarzyna Bornowska, Dorota Chrabota, Paweł Kawarski, Agnieszka Krawczyk a także adwokat Natalia Szałamacha.

Wystąpienie Prezesa KRRP do Ministra Sprawiedliwości

Wystąpienie Prezesa KRRP do Ministra Sprawiedliwości

Prezes KRRP Dariusz Sałajewski wystosował pismo do Ministra Sprawiedliwości pana Borysa Budki pozostające w związku z konsultacjami społecznymi projektów rozporządzeń regulujących opłaty za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielanej z urzędu przez radców prawnych.