Rozpatrzenie rządowego projektu ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnej informacji prawnej oraz edukacji prawnej społeczeństwa (druk nr 3338).2 czerwca 2015 r.

Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnej informacji prawnej oraz edukacji prawnej społeczeństwa (druk nr 3338) (SPC, STR) sala 01/bud. F Rozpatrzenie rządowego projektu ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnej informacji prawnej oraz edukacji prawnej społeczeństwa (druk nr 3338).2 czerwca 2015 r.   Godz. 9:11:25 Dariusz Sałajewski, Prezes KRRP  

Spotkanie rzeczników prasowych rad okręgowych izb radców prawnych

1 lipca br. w siedzibie Krajowej Izby Radców Prawnych w Warszawie odbyło się spotkanie rzeczników prasowych Rad Okręgowych Izb Radców Prawnych, zorganizowane przez Barbarę Kras – sekretarza KRRP. Uczestnikami spotkania byli rzecznicy prasowi oraz przedstawiciele większości okręgowych izb radców prawnych: z Białegostoku, Bydgoszczy, Gdańska, Katowic, Kielc, Koszalina, Krakowa, Lublina, Łodzi, Poznania, Szczecina, Torunia, Warszawy i